13.06.2003 tarih ve 25137 sayılı resmi gazetede yayınlanan “mesafeli sözleşmeler uygulama usul ve esasları hakkında yönetmelik” gereğince internet üzerinden gerçekleştirilen satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğu getirilmiştir. Sözleşme detayları aşağıda belirtildiği gibidir.

 

Sözleşme Maddeleri:

 

1- Taraflar

 

a) Hizmet sağlayıcısı olan Sade Taşımacılık Sanayi Turizm Ticaret LTD. ŞTİ bundan böyle “Acente” olarak anılacaktır.

b) Rezervasyonda adı, soyadı belirtilen kişi ve/veya temsil ettiği kişiler bundan böyle “Tüketici” olarak anılacaktır.

 

2- Konu

 

2.1. İş bu sözleşme Tüketici ile Acente arasında yapılmıştır.

2.2. Acentenin satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış koşulları belirtilen hizmetlerin gereği yazılı, görsel, telefon ve elektronik ortamda yapılan hizmet satışları için düzenlenmiş olup, tarafların hak ve edimlerini kapsamaktadır.

2.3. Acentenin web sitesinden Tüketici tarafından satın alınmış olan, transfer, tur ve araç tahsis hizmetini kapsar, satın alınan hizmetin nitelikleri Web Sitesi Mesafeli Satış Sözleşmesi ve “Şartlar ve Koşullar” sayfalarında ve hizmet bedeli de e-posta adresine gönderilen rezervasyon ve onay formunda belirtilmiştir.

 

3- Sözleşmenin Süresi

 

İş bu sözleşme; söz konusu rezervasyonun Acente tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer ve herhangi bir ihtilaf vukuu bulmaz ise Tüketicinin aldığı hizmet bittiğinde kendiliğinden sona erer. İhtilaf vukuunda ihtilafın kesin çözümüne kadarki dönemde bu sözleşme ilişkisi geçerli olacaktır.

 

4- Ödeme ve Fatura Bilgileri

 

4.1. Kredi kartı ile hizmet alımında Tüketici hizmet bedelini rezervasyon esnasında ödemekle yükümlüdür.

4.2. Hizmet bedelinde belirtilen fiyatlara K.D.V. dahildir.

4.3. Rezervasyonun ve ödemenin yapılması; Acentenin Web Sitesi Mesafeli Satış Sözleşmesi ve “Şartlar ve Koşullar” sayfalarında belirtilen hükümlerin kabul edilmesi anlamını taşır.

4.4. Şikayet ve geri ödeme taleplerinin hizmet tarihinden 21 (yirmibir) gün sonrasına kadar [email protected] adresine iletilmesi gerekir.

4.5. Satın alınan hizmet karşılığında fatura düzenleme süresi V.U.K. gereğince ay atlamamak koşulu ile satın alındığı tarih dahil 7 gündür.

4.6. Acente Tüketiciye göndereceği faturaların belgelenmesinde rezervasyon formunda verilmiş olan bilgileri kullanacaktır.

4.7. Fatura talebi üzerine tüketicinin rezervasyon formunda belirtmiş olacağı adrese karşı ödemeli olarak kargo ile gönderilecektir.

4.8. Günübirlik Tesis konaklamalarında (villa, apart, daire vb.) gibi tesisler kayıtlı işletmeler olmadığı için sadece komisyon faturası kesilecektir. Geri kalan ev sahibine kira bedeli olarak yatırılacağından fatura kesilememektedir. Bu sebepten dolayı KDV dahil değildir. (Gayrimenkul gelirleri her yil sonunda beyan edilmekte olup işletme olmadıkları için fatura kesilememektedir, Bu nedenle KDV dahil değildir ibaresi yer almaktadır. Ofisimiz tüm islemleri icin aracılık faturası kesmektedir.)

4.9. İyzico ile yapılan ödemelerde İyzico tarafından alınan işlem (komisyon) bedeli İyzico ödeme sayfasında hizmet bedeline ilave edilmekte olup komisyon tutarı müşteriye aittir.

4.10. İyzico iadelerinde aynı şekilde İyzico tarafından alınan işlem (komisyon) bedeli İyzico ödeme hizmet bedelinden düşülmekte olup komisyon tutarı müşteriye aittir.

4.11. Kredi kartı ödemelerinde müşterinin seçmiş olduğu taksitli ödeme seçeneklerinde ilgili banka yada ödeme sistemlerinin belirlemiş olduğu vade farkı hizmet bedeline ilave edilmekte olup otomatik olarak taksit ödeme tablosunda belirtilmektedir.

4.12. Bankanın pos sistemine yada ödeme sistemleri hizmeti veren firmaya yapılan kredi kartı ödemelerinin iptal iade işlerinden doğacak masraflar müşteriye ait olacak şekilde iade edilecek tutardan düşülmektedir.

4.13. Banka transferi ile yapılan ödemelerin iadelerinde bankanın almış olduğu işlem masrafı hizmet bedelinden düşülmekte olup işlem masrafı müşteriye aittir.

4.14. Web sitemizde bazı araçlarda, villalarda ve turlarda ödeme seçeneği olarak sadece ön ödeme şartı oluşabilmektedir.

4.15. Web sitemizin rezervasyon sayfasında belirtilen ön ödemeli araçların Türkiye yerel saati temel alınarak 72 saat önceden rezervasyonunun yapılması şartı aranmaktadır, rezervasyon yapıldığı takdirde süreyle ilgili sınırlama kabul edilmiş sayılır.

4.16. Web sitemizde bazı bölgelerde (destinasyonlarda) ödeme seçeneği olarak sadece ön ödeme şartı oluşabilmektedir.

4.17. Yurt dışından yapılan banka transferlerinde ülkeler arası finansal anlaşmalar ya da gönderen banka veya muhabir bankanın komisyon politikasından kaynaklanan sebeplerden dolayı gönderilen tarafından kesilen komisyonlar olabilmektedir.

4.18. Para transferi yapılacak bankadan kaynaklanan komisyon kesintileri ve sorumluluğu gönderen tarafına aittir.

Ödeme konularında bu gibi bir durumun yaşanmaması için, lütfen bankanızdan teyit alınız.

 

5- İptal ve Değişiklik

 

5.1. Tüketici, hizmetin başlamasına araç kiralamada 48 saat, villa kiralamada 56 gün, hotel rezervasyonlarında 14 gün(otel kontratında aksi olmadığı surece) kalaya kadar iptal talep ettiğinde ödediği hizmet bedelinin tamamı kendisine iade edilir.

5.2. Tüketici, hizmetin başlamasına araç kiralamada 48 saat, villa kiralamada 56 gün, hotel rezervasyonlarında 14 gün(otel kontratında aksi olmadığı surece)az kalan süre içinde iptal taleplerinde tek yön rezervasyon bedelinin % 50 si iade edilir.

5.3. Bu koşullar kampanyalı hizmetleri, erken rezervasyon veya indirimli rezervasyonları kapsamaz.

5.4. Tüketici tarafından yapılan tarih değişikliklerinde iptal hükümleri geçerlidir.

5.5. Tüketici, Acenteden satın alınan hizmetle ilgili hizmet sözleşmesi kurallarına uyacağını; 3.kişilerin can, mal ve huzuruna saygı duyacağını aksi takdirde hizmeti haklı nedenle alamayacağını ve iade hakkının bulunmadığını kabul eder.

5.6. Hizmetin ifasından sonra Tüketiciye ait kredi kartının Acentenin kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun hizmet bedelini Acenteye ödememesi halinde Tüketici, hizmet bedelinden ve doğan zararlardan sorumludur.

 

6- Genel hükümler

 

6.1. Müşteri yukarıda belirtilen tarihler arasında konaklama yapacaktır ve bu tarihler haricinde tesis musait ise konaklama için acentaya uzatma ile ilgili talebini ve ödemesini yaptıktan sonra tarihi uzatabilir.

6.2. Acenta, Müşterinin konaklama tesisindeki her türlü kaybından, hasarından ve kıymetli eşyalarının çalınmasından sorumlu değildir.

6.3. Müşterinin otel, villa giriş saati 16.00’dır. Villa ,Otelden çıkışı en son saat 10.30’dir.

6.4. Sözleşmede imzası bulunmayan ancak sözleşmeye konu hizmete katılan müşteri(ler), kendi adına kayıt yaptırmakla görevlendirdikleri müşteri(ler)nin bu sözleşmeyi okuyup imzalaması ile sözleşme hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar. Acenta’nın sözleşmede imzası bulunan müşteri(ler)ye ödemiş olduğu fazla miktar ya da hizmet bedelinin tahsili için diğer tüketicilere rücu hakkı saklıdır.

6.5. Müşteri hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihiden itibaren 7 gün içerisinde malı ve hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildirimlerinin acenteye ulaşması tarihinden itibaren malı veya hizmeti iade hakkı vardır.

6.6. Promosyon Fiyatlı Ürünler – Erken Rezervasyon – Yılbaşı – Bayram – Sömestre- vb. gibi kampanyalı ürünlerde alınan ürünün, iadesi hakkındaki durum bu maddedeki yazılı olan hakları bağlamamaktadır.

6.7. Villa konaklamalarında KBS (Kimlik Bildirim Sistemi) gereği misafirler sözleşmede belirttikleri kişiler haricinde ilave olan misafirlerin bilgilerini bildirmeleri zorunludur. Bildirilmemesinden doğan cezai işlemlerde konaklayan misafirler sorumludur.

6.8. Acente sözleşmeye kısmen ya da tamamen uymaması hallerinde ödenecek tazminatın hesaplanmasında TURSAB KÜTAHYA ÇİZELGESİ maddeleri uygulanır.

 

7- Sözleşmenin Yürürlülüğü:

 

7.1. Yürürlük İş bu sözleşme 7 ana maddeden oluşmakta olup, gerektiği taktirde 2 nüsha halinde tanzim edilerek taraflarca imzalanacak. Bu sözleşmeden doğacak olan uyuşmazlık konusunda Antalya Kaş mahkemesi ve icra daireleri yetkilidir.

7.2. Sözleşmeyi kendim ve/veya rezervasyon formunda belirtmiş olduğum isimleri yazılı kişiler adına okuyup, kabul ettiğimi beyan ettim.

7.3. Bu beyanım; rezervasyon işlemini kendim yerine bir başkasının yürütmüş ve/veya imzalamış olması halinde dahi geçerlidir.

7.4. Müşteri otelle, villayla ilgili tüm memnunsuzluklarını öncelikle otele, villa sahibine bildirmek, akabinde açacağı dava ve yapacağı şikâyetlerde oteli, villa sahibini karşı taraf olarak göstermek zorundadır. Hiçbir şekilde maddi, manevi tazminat vb. taleplerini acenta üzerinden yapamaz.

7.5. Tüketici olarak adımıza düzenlenmiş olan Web Sitesi Mesafeli Satış Sözleşmesi yukarıdaki tatil bileti (voucher) ve ekli kayıt formu (ulaşım ve ödeme detayları yer almaktadır.) bir bütün olarak sözleşmeyi oluşturmakta olup, Rezervasyon Sahibi, sözleşmeyi okuduğunu, sözleşme Şartlarını anladığını ve kabul ettiğini, özgür iradesi ile sözleşmeyi onayladığını beyan etmesi üzerine, sözleşme taraflarca birlikte kabul edilmiştir ve sözleşme mail yoluyla müşteriye gönderilmiştir.

 

Tüketici:

Ad ve Soyadı

İmza